TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2014

 

Trong tháng 10/2014, Công ty khai thác được 207 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 835,5 tấn, đạt được 52,2% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 79,6 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.055,4 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 270 tấn, doanh thu 10,2 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.080,4 tấn, doanh thu: 132 tỷ đồng.
 Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.
 Vào đầu tháng 11, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, theo đó, Ông Võ Bảo – Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/11/2014. Công ty đã công bố thông tin trên theo đúng quy định của Nhà nước.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: