TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2014

 

Trong tháng 11/2014, Công ty khai thác được 235 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.070,6 tấn, đạt được 66,9% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 71 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.127,5 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 320 tấn, doanh thu 10,5 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 3.506,9 tấn, doanh thu: 145,9 tỷ đồng.
 Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.
 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: