TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2015

Trong tháng 02/2015, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết, Công ty đã vận động công nhân tích cực khai thác được 10 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 45,9 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 533,2 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 121,8 tấn, doanh thu 4,1 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 320,8 tấn, doanh thu: 11,6 tỷ đồng.
 Sau Tết Nguyên đán, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại. Công ty đang thực hiện việc cưa vườn cây cao su già để chuẩn bị đất cho việc tái canh trồng mới năm 2015.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: