TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2015

Tháng 6/2015, do nắng hạn kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chưa tổ chức thu hoạch mủ, như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty chỉ khai thác được 171,577 tấn (sản lượng khai thác được trong tháng 1, 2), đạt 14,3% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 6, Công ty thu mua được 119,6,2 tấn, cộng dồn trong 6 tháng, Công ty thu mua được 765,5 tấn, đạt 25,5% kế hoạch năm.
Tháng 6, Công ty bán được 121,5 tấn doanh thu 4,4 tỷ đồng, cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán được 966,4 tấn, doanh thu: 34,2 tỷ đồng.
Đến ngày 30/6/2015, Công ty đã thực hiện trồng mới được 475,36 ha. Vườn cây trồng mới phát triển ổn định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: