TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2016

Trong tháng 8/2016, Công ty đã khai thác được 196 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 567,8 tấn, đạt 54% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 327,6 tấn, doanh thu 9,88 tỷ đồng. Cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán được 1.013,5 tấn, doanh thu: 28,4 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 8 được 293,6 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 685 tấn.
Ngày 09/9/2016, số tăng thêm do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng): 6.041.256 cổ phiếu được chính thức giao dịch trên thị trường.
Công ty đã làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 8 và đã công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: