TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2017

Trong tháng 4/2017, Công ty chưa khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Đến cuối tháng 4, Công ty đã chuẩn bị các công việc để vào đầu tháng 5, Công ty sẽ bắt đầu mùa khai thác mới. Như vậy, trong 04 tháng, Công ty khai thác được 274,3 tấn, đạt 15,67 % kế hoạch năm (1.750 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng chưa khai thác, nên trong 04 tháng, Công ty thu mua được 199,7 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 120,9 tấn, doanh thu 9,77 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 445,8 tấn, doanh thu: 22,6 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2017, các thông tin trong Đại hội đã được công bố thông tin tại địa chỉ:
http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html
Rất mong quý cổ đông quan tâm theo dõi.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: