TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2018

Trong tháng 4/2018, Công ty vẫn chưa khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Từ đầu tháng 4, Công ty đã hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công việc trên vườn cây để chuẩn bị cho mùa khai thác mới, dự kiến vào giữa tháng 5/2018.
Công ty giao bán trong tháng: 141,12 tấn, doanh thu 5,14 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 639,3 tấn, doanh thu: 22,5 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất hồ sơ để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, thời gian dự kiến vào cuối tháng 5/2018.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: