TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2016

Trong tháng 01/2016, Công ty khai thác được 280,3 tấn, đạt 17,2 % kế hoạch năm tạm tính (1.050 tấn). Thu mua được 150,3 tấn và giao bán 204,4 tấn, doanh thu 5,2 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2015 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Đến cuối tháng 01/2016, Công ty ngưng khai thác do vườn cây rụng lá sinh lý.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2015

Tháng 12/2015, Công ty khai thác được 190,2 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.304 tấn, đạt 108,7% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 12, Công ty thu mua được 94,3 tấn, cộng dồn trong 12 tháng, Công ty thu mua được 1.501,7 tấn.
Tháng 12, Công ty bán được 433,4 tấn doanh thu trên 11,7 tỷ đồng, cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 2.817,5 tấn, doanh thu trên 88,5 tỷ đồng.
Công ty đang lập các báo cáo theo quy định và sẽ công bố thông tin cho cổ đông đúng thời hạn.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2015

Tháng 11/2015, Công ty khai thác được 235,7 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.113,8 tấn, đạt 92,8% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 11, Công ty thu mua được 112 tấn, cộng dồn trong 11 tháng, Công ty thu mua được 1.416,4 tấn, đạt 47,2% kế hoạch năm.
Tháng 11, Công ty bán được 332 tấn doanh thu trên 9,3 tỷ đồng, cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 2.384 tấn, doanh thu trên 76,7 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2015.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2015

Tháng 10/2015, Công ty khai thác được 236,4 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 878,1 tấn, đạt 73,2% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 10, Công ty thu mua được 154,2 tấn, cộng dồn trong 10 tháng, Công ty thu mua được 1.304,3 tấn, đạt 43,5% kế hoạch năm.
Tháng 10, Công ty bán được 442,7 tấn doanh thu trên 12,6 tỷ đồng, cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 2.052 tấn, doanh thu: 67,4 tỷ đồng.
Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2015

Tháng 9/2015, Công ty khai thác được 203,5 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 641,7 tấn, đạt 53,5% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 9, Công ty thu mua được 58 tấn, cộng dồn trong 9 tháng, Công ty thu mua được 1.150 tấn, đạt 38,3% kế hoạch năm.
Tháng 9, Công ty bán được 142,7 tấn doanh thu trên 4 tỷ đồng, cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán được 1.609,3 tấn, doanh thu: 54,8 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời gian quy định, số cổ phiếu phát hành được giao dịch ngày 09/10/2015.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 22 trang