TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2016

Trong tháng 5/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 0,7 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 223,4 tấn, đạt 21,28% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 0,7 tấn, doanh thu 0,17 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 544,5 tấn, doanh thu: 14,33 tỷ đồng.
Ngày 26/5/2016, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã công bố thông tin của Đại hội theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2016

Trong tháng 4/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 1,1 tấn, cộng dồn 4 tháng, Công ty khai thác được 222,8 tấn, đạt 21,22% kế hoạch năm (1.050 tấn). Nhà máy nghỉ chế biến từ tháng 2 để bảo dưỡng, bảo trì máy móc.
Sản lượng giao bán trong tháng: 32,6 tấn, doanh thu 0,95 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 543,8 tấn, doanh thu: 14,3 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/5/2016 vào lúc 8h sáng tại trụ sở văn phòng Công ty: ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2016

Trong tháng 3/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 1,1 tấn, cộng dồn 3 tháng, Công ty khai thác được 221,7 tấn, đạt 21,11% kế hoạch năm (1.050 tấn). Nhà máy nghỉ chế biến từ tháng 2 để bảo dưỡng, bảo trì máy móc.
Sản lượng giao bán trong tháng: 219,9 tấn, doanh thu 5,9 tỷ đồng. Cộng dồn 3 tháng, Công ty giao bán được 511,2 tấn, doanh thu: 13,4 tỷ đồng.
Công ty đã lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 01/4/2016 và đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội (dự kiến vào cuối tháng 4/2016).


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2016

Trong tháng 02/2016, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết, Công ty đã vận động công nhân tích cực khai thác được 40,2 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 220,5 tấn, đạt 21% kế hoạch năm (1.050 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 14,3 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 164,6 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 88,96 tấn, doanh thu 2,2 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 293,3 tấn, doanh thu: 7,5 tỷ đồng.
Sau Tết Nguyên đán, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại.
Công ty đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (dự kiến vào tháng 4/2016).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2016

Trong tháng 01/2016, Công ty khai thác được 280,3 tấn, đạt 17,2 % kế hoạch năm tạm tính (1.050 tấn). Thu mua được 150,3 tấn và giao bán 204,4 tấn, doanh thu 5,2 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2015 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
Đến cuối tháng 01/2016, Công ty ngưng khai thác do vườn cây rụng lá sinh lý.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 23 trang