Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006

 

- Năm 2006, toàn Công ty khai thác được 9.044 tấn, vượt 344 tấn, đạt 103,95 % kế hoạch năm.

- Sản lượng bán hàng trong năm: 10.060,93 tấn, doanh thu: 317,231 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 6.082,29 tấn, doanh thu: 195,88 tỷ đồng.
+ Tiêu thụ nội địa: 3.978,64 - doanh thu: 121,343 tỷ đồng.
Giá bán bình quân trong năm 2006: 31,531 triệu đ/tấn.
- Ngày 12/02/2007, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006.

 

 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 

NGHỊ QUYẾT
                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2006
 - Căn cứ Điều 17, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 Công ty CP cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 12/02/2007

Đọc thêm...
 
Nghị quyết HĐQT lần thứ 1

 

NGHỊ QUYẾT
                                        HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 1
                                                    ( NHIỆM KỲ 2007-2011)

-Căn cứ điều 23- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, tổ chức ngày 14/02/2007

Đọc thêm...
 
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Ấp 7, Hoà Bình, Xuỵên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 064.872104 – 064.873482, Fax: 064.873495, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 
Điều lệ công ty

 

Thực hiện việc niêm yếu cổ phiếu của Công ty lên thị trường chứng khoán, Công ty đã sửat đổi điều lệ của Công ty

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 21 22 23 24 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 22 trong tổng số 24 trang