Thông báo về việc kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Chi tiết đính kèm file

 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2012

Chi tiết đính kèm file

 
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:


· Thời gian: 8 h 00 ngày 12 tháng 4 năm 2012.
· Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đọc thêm...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2012

Trong tháng 02/2012, Công ty khai thác được 40 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 280 tấn đạt 12% kế hoạch năm (kế hoạch dự kiến 2.300 tấn) thu mua 391 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được: 765 tấn.
Tháng 02/2012, Công ty giao bán 449,8 tấn, doanh thu trên 31 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được: 1.266 tấn, doanh thu: 87,88 tỷ đồng.
Kể từ tháng 3/2012, Công ty cho công nhân nghỉ cạo do sinh lý vườn cây đang ra lá non.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính, ngày chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2011 và các thông tin khác trên website Công ty.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2012
Trong tháng 01/2012, Công ty khai thác được 239,8 tấn, đạt 10,43 kế hoạch năm (dự kiến kế hoạch 2.300 tấn) thu mua 373,7 tấn.

Tháng 01/2012, Công ty giao bán 816,48 tấn, doanh thu trên 56,77 tỷ đồng.
Bắt đầu giữa tháng 02/2012, Công ty sắp xếp cho công nhân nghỉ cạo do sinh lý vườn cây đang rụng lá và ra lá non.
Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2012.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 trong tổng số 8 trang