Công văn số 774/ CSHB-VP ngày 27/12/2016

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 2016

Một số Luật được Quốc Hội thông qua tháng 6/2014.

STT

Số văn bản

Nội dung

Ngày ban hành và áp dụng

1

46/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội, số 46/2014/QH13

13/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

2

47/2014/QH13

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 47/2014/QH13

16/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

3

48/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội, số 48/2014/QH13

17/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

4

49/2014/QH13

Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 49/2014/QH13

18/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

5

50/2014/QH13

Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13

18/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

6

51/2014/QH13

Luật Phá sản của Quốc hội, số 51/2014/QH13

19/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

7

52/2014/QH13

Luật Hôn nhân và Gia đình của Quốc hội, số 52/2014/QH13

19/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

8

53/2014/QH13

Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13

20/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

9

54/2014/QH13

Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13

23/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

10

55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13

23/06/2014

Áp dụng
01/01/2015

11

56/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, số 56/2014/QH13 của Quốc hội

24/06/2014

Thông tư 181/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (QDA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Thông tư 186/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.

Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

Quyết định 62/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông tư 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Download this file (218_2013_ND_CP.pdf)218_2013_ND_CP.pdf[ ]504 kB

Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng.

Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Download this file (194_2013_ND_CP.pdf)194_2013_ND_CP.pdf[ ]236 kB

Luật Công đoàn năm 2012

Luật số 12/2012/QH13 Luật Công đoàn.