Thông báo về việc chào giá mua tài sản cây cao su thanh lý

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-HĐQTCSHB ngày 11/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt giá khởi điểm bán cây cao su thanh lý để giao đất về địa phương thực hiện công trình xây dựng mới bãi trung chuyển rác thải tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc;

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo tìm kiếm đối tác chào giá mua cây cao su thanh lý với nội dung cụ thể như sau:

1. Người có tài sản: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình: Ấp 7, xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Tên tài sản: Cây cao su thanh lý bàn giao đất về địa phương thực hiện công trình xây dựng mới bãi trung chuyển rác thải tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.

- Diện tích vườn cây cao su thanh lý: 0,5032 ha;

- Số lượng cây cao su thanh lý: 268 cây;

- Trữ lượng gỗ: 42 ster;

- Trữ lượng củi: 33 ster;

- Cây có vanh < 30cm: 01 cây;

3. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm của tài sản trên là: 47.740.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

Ghi chú:

Giá khởi điểm trên là giá bán trọn gói và không có thuế VAT (tài sản không thuộc diện chịu thuế VAT); người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, vận chuyển và dọn dẹp mặt bằng cho người có tài sản trong vòng 03 ngày kể từ ngày bàn giao cây.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày Từ ngày 17/7/2024  đến ngày 22/7/2024 (trong giờ hành chính) tại lô cao su 58 Nông trường Bình Tân thuộc Công ty CP Cao su Hòa Bình theo tài sản đấu giá.

6. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Cá nhân tổ chức được chọn ký hợp đồng,  ngoài giá trị hợp đồng phải đóng thêm 10% theo giá trị hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng (bồi thường, dọn dẹp mặt bằng….), khoản tiền bảo đảm này được hoàn trả lại cho đối tác sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng;

Công ty thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua cây cao su như trên có đơn xin chào giá mua tài sản thanh lý (theo biểu mẫu đính kèm) gửi phòng KHKD hoặc phòng TCKT Công ty trước 16 giờ ngày 23/7/2024. Đến hết thời hạn thông báo Công ty sẽ lựa chọn cá nhân, tổ chức có giá đề nghị mua cao nhất để tiến hành ký kết hợp đồng.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY JUNE 2024

In June 2024, the Company mined 309.62 tonnes, accumulated in 6 months, the Company mined 591.11 tonnes, achieves 18.47 of the plan year (plan 3,200 tonnes). The Company sold 105.27 tonnes, revenue: 4.34 billions VND. Accumulated in 6 months, the Company sold 1,145.83 tonnes, revenue: 45.6 billions VND. The Company purchased 19.66 tonnes, accumulated in 6 months, the Company purchased 50.26 tonnes.

The company successfully held the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at 8:00 am on June 06, 2024 at the headquarters of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY MAY 2024

In May 2024, the Company mined 38.38 tonnes, accumulated in 5 months, the Company mined 335.73 tonnes, achieves 10.49 of the plan year (plan 3,200 tonnes).

The Company purchased 0.214 tonnes, accumulated in 5 months, the Company purchased 30.6 tonnes.

The Company sold 221.14 tonnes, revenue: 9.63 billions VND. Accumulated in 6 months, the Company sold 1,040.56 tonnes, revenue: 41.12 billions VND.

The company successfully held the 2024 Annual General Meeting of Shareholders at 8:30 am on June 6th, 2024 at the headquarters of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, Hamlet 7, Hoa Binh Commune, Xuyen Moc District, Ba Ria - Vung Tau Province.

 
Thông báo Tìm kiếm đối tác hợp tác giao/nhận khoán hộ năm 2024 Diện tích 58,6794 ha

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác giao/nhận khoán hộ khai thác mủ cao su năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Hình thức giao khoán: Giao khoán cho đối tác là hộ kinh doanh, tổ chức;
 2. Quy mô – Địa điểm:
 3. Quy mô:

-     Diện tích: 58,6794 ha;

-     Tổng số cây cạo theo kiểm kê 01/01/2024 của Công ty: 28.860 cây;

-     Năng suất bình quân: 691 kg/ha/6 tháng (7 -:- 12/2024);

-     Tổng sản lượng định mức thực hiện giao khoán: 40.570 kg quy khô;

-     Địa điểm: Nông trường Bình Hưng (đính kèm bảng Diện tích – Sản lượng giao khoán)

 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày 31/12/2024.
 2. Giá trần giao khoán: 13.000 đồng/kg quy khô đã bao gồm thuế và các loại phí.
 3. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp đơn đề xuất giá theo mẫu Công ty (kèm giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, tổ chức);
 4. Thời gian nhận hổ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 11/7/2024, tại Văn phòng Công ty CP Cao su Hòa Bình – Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT;
 5. Yêu cầu:

-     Đơn giá đề xuất nhận khoán không vượt quá giá trần 13.000 đồng/kg quy khô. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Công ty sẽ lựa chọn Hộ kinh doanh/Tổ chức chào giá có đơn giá đề xuất thấp nhất và tổng sản lượng cao nhất, và cam kết thực hiện theo đúng các nội dung thương thảo ký kết hợp đồng;

-     Nhà thầu chào giá theo tiêu chí: Đơn giá và sản lượng (nghĩa là đơn giá/kg mủ quy khô giao nộp thấp nhất và tổng sản lượng giao nộp đến 31/12/2024 cao nhất.

Nay Công ty thông báo đến các Hộ kinh doanh/Tổ chức, có nhu cầu hợp đồng nhận khoán khai thác mủ trên diện tích cao su nêu trên liên hệ Công ty để được hướng dẫn xem vườn cây và nộp hồ sơ.

 

COMPANY PROFILE

 • Company Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • Abbreviation: HORUCO
 • Charter capital: 302.066.220.000 VND (three hundred and two billion, sixty-six million, two hundred and twenty thousand VND)
 • Headquarters: Hoa Binh - Xuyen Moc - Ba Ria Vung Tau
 • Tel: 064. 3872104 - 3873482
 • Fax: 064. 3873495
 • Email: horuco@horuco.com.vn
 • Website: www.horuco.com.vn
 • Business registration certificate: No. 4903000095 by the Department of Planning and Investment of Ba Ria Vung Tau Province on 22/04/2004. The 10th change is registered on 27/10/2020. The capital at the time of the establishment is 96 billion VND. At the present, it is 302.066.220.000 VND.
 • The company officially is operated on 02/5/2004. Business fields:
 • Planting rubber, coffee, cashew.
 • Exploitation, acquisition and processing of rubber (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20).
 • Perchasing unprocessed raw agricultural products (animal hair, not tanned skin, milk, vegetables, seeds, silk, wool, rubber, etc.);

Read more

English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.