THÔNG BÁO Về việc: Tìm kiếm đối tác hợp tác giao/nhận khoán khai thác mủ cao su Diện tích 1.088,6708 ha

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác giao/nhận khoán khai thác mủ cao su năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Hình thức giao khoán: Giao khoán cho đối tác là hộ kinh doanh, tổ chức;
 2. Quy mô – Địa điểm:
 3. Quy mô:

-     Diện tích: 1.088,6708 ha;

-     Tổng số cây cạo theo kiểm kê 01/01/2024 của Công ty: 504.072 cây;

-     Năng suất bình quân: 650 kg/ha/7 tháng (6 -:- 12/2024);

-     Tổng sản lượng định mức thực hiện giao khoán: 708 tấn quy khô.

 1. b. Địa điểm: (đính kèm bảng Diện tích – Sản lượng giao khoán năm 2024)

-     Nông trường Bình Hưng; Đội 2; Đội 3 – 6 ; Đội 5.

 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày 31/12/2024.
 2. Giá trần giao khoán: 14.000 đồng/kg quy khô đã bao gồm thuế và các loại phí.
 3. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp đơn đề xuất giá theo mẫu Công ty (kèm giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, tổ chức);
 4. Thời gian nhận hổ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 10/5/2024, tại Văn phòng Công ty CP Cao su Hòa Bình – Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT;
 5. Yêu cầu:

-     Đơn giá đề xuất nhận khoán không vượt quá giá trần 14.000 đồng/kg quy khô. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Công ty sẽ lựa chọn Hộ kinh doanh/Tổ chức chào giá có đơn giá đề xuất thấp nhất và tổng sản lượng cao nhất, và cam kết thực hiện theo đúng các nội dung thương thảo ký kết hợp đồng;

-     Nhà thầu chào giá theo tiêu chí: Đơn giá và sản lượng (nghĩa là đơn giá/kg mủ quy khô giao nộp thấp nhất và tổng sản lượng giao nộp đến 31/12/2024 cao nhất.

Nay Công ty thông báo đến các Hộ kinh doanh/Tổ chức, có nhu cầu hợp đồng nhận khoán khai thác mủ trên diện tích cao su nêu trên liên hệ Công ty để được hướng dẫn xem vườn cây và nộp hồ sơ.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY MARCH 2024

In March 2024, the Company stopped exploiting rubber latex due to deciduous trees in the garden. In the first quarter, the Company exploited 297.35 tons, reaching 9.29% of the provisional yearly plan (3,200 tons). During the month, the Company could not purchase output because the rubber gardens outside were not exploited. In the first quarter, the Company purchased 30.39 tons.

The company delivered and sold in the month: 282.24 tons, revenue of 11.48 billion VND. In the first quarter, the Company sold 718.62 tons, revenue: 27.62 billion VND.

The Company is preparing the first quarter financial report and will announce the information on time.

The company has announced the extension of the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders before June 30, 2024.

 

COMPANY PROFILE

 • Company Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • Abbreviation: HORUCO
 • Charter capital: 302.066.220.000 VND (three hundred and two billion, sixty-six million, two hundred and twenty thousand VND)
 • Headquarters: Hoa Binh - Xuyen Moc - Ba Ria Vung Tau
 • Tel: 064. 3872104 - 3873482
 • Fax: 064. 3873495
 • Email: horuco@horuco.com.vn
 • Website: www.horuco.com.vn
 • Business registration certificate: No. 4903000095 by the Department of Planning and Investment of Ba Ria Vung Tau Province on 22/04/2004. The 10th change is registered on 27/10/2020. The capital at the time of the establishment is 96 billion VND. At the present, it is 302.066.220.000 VND.
 • The company officially is operated on 02/5/2004. Business fields:
 • Planting rubber, coffee, cashew.
 • Exploitation, acquisition and processing of rubber (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20).
 • Perchasing unprocessed raw agricultural products (animal hair, not tanned skin, milk, vegetables, seeds, silk, wool, rubber, etc.);

Read more

English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

HRC News

Developed by JoomVision.com