TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2014

 

 

Trong tháng 5/2014, do điều kiện thời tiết nắng nóng nên Công ty chỉ khai thác được 6,3 tấn. Cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 127 tấn, đạt được 7,94% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 380 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty thu mua được 879 tấn, đạt 21% kế hoạch năm.
Sản lượng giao bán trong tháng: 326,6 tấn, doanh thu 14,8 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 1.395,6 tấn, doanh thu: 65,5 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 5, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 763 ha và thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác tái canh trồng mới; dự tính ngày 19/6/2014, Công ty tổ chức lễ ra quân trồng mới.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: