TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2014

 

Trong tháng 6/2014, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chỉ khai thác được 34,8 tấn (đạt 20,9% kế hoạch tháng). Cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 161,8 tấn, đạt được 10,1% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 316,7 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 1.225,8 tấn, đạt 30,6% kế hoạch năm.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 548,4 tấn, doanh thu 23,3 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.944,2 tấn, doanh thu: 88,7 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 6, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 784 ha và trồng được 653,35 ha cao su.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: