TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2015

Tháng 3/2015, Công ty nghỉ khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Như vậy, trong quý I năm 2015 Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Cũng trong quý I năm 2015, Công ty thu mua được 544,8 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 443,5 tấn, doanh thu 15,2 tỷ đồng. Trong quý I, Công ty giao bán được 764,3 tấn, doanh thu: 26,9 tỷ đồng.
Công tác chuẩn bị tái canh của Công ty đang tiến hành gấp rút, chuẩn bị mùa mưa tới sẽ trồng kịp thời vụ. Đến ngày 31/3/2015, Công ty đã cưa thanh lý được 510,2 ha; phóng nọc được 319,35 ha và khoan hố được 198,27 ha.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: