TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2015

Tháng 4/2015, Công ty vẫn còn nghỉ khai thác mủ do vườn cây chưa ổn định. Trong 4 tháng đầu năm 2015 Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Cũng trong 4 tháng đầu năm 2015, Công ty thu mua được 544,8 tấn.
Trong tháng không bán hàng, như vậy, kể từ đầu năm Công ty giao bán được 764,3 tấn, doanh thu: 26,9 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý I và công bố thông tin theo quy định. Ngày 27/5/2015, Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Các thủ tục công bố thông tin và tài liệu về Đại hội, Công ty đã cập nhật lên website tại địa chỉ: http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: