TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2016

Trong tháng 02/2016, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết, Công ty đã vận động công nhân tích cực khai thác được 40,2 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 220,5 tấn, đạt 21% kế hoạch năm (1.050 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 14,3 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 164,6 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 88,96 tấn, doanh thu 2,2 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 293,3 tấn, doanh thu: 7,5 tỷ đồng.
Sau Tết Nguyên đán, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại.
Công ty đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (dự kiến vào tháng 4/2016).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: