TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2016

Trong tháng 9/2016, Công ty đã khai thác được 171 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 739 tấn, đạt 70,3% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 529,9 tấn, doanh thu 15,6 tỷ đồng. Cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán được 1.543,4 tấn, doanh thu: 44 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 9 được 283,6 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 968 tấn.
Ngày 09/9/2016, số tăng thêm do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng): 6.041.256 cổ phiếu được chính thức giao dịch trên thị trường.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: