TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2016

Trong tháng 11/2016, Công ty đã khai thác được 150 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.028,9 tấn, đạt 97,99% kế hoạch năm (1.050 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 491,6 tấn, doanh thu 14,9 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 2.384,2 tấn, doanh thu: 69,3 tỷ đồng.

Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 11 được 186,3 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 1.346,2 tấn.

Đến ngày 05/12, Công ty đã hoàn thành kế hoạch khai thác năm 2016: 1.061 tấn / kế hoạch 1.050 tấn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: