KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ RA NGOÀI

 

Kế hoạch đầu tư ra ngoài của công cao su Hoà Bình tính đến 5-10-2006

 

Lãnh đạo Công ty
thăm vườn cây cao su
mới trồng tại nước Lào
24-10-2006 -


Stt Dự án đầu tư  Vốn điều lệ Vốn huy động Ghi chú
Dự án Cty Hoà Bình góp vốn Dự án Cty Hoà Bình góp vốn
Tỷ lệ Tiền Tỷ lệ Tiền
1 Công ty CP cao su Việt Lào 300,000,000 15% 45,000,000 27,000,000 21,000,000
2 Công ty CP Gỗ Thuận An 1,491,750 Mua 12.750 CP x 117.000 đ/CP
3 Công ty CP khu CN Long Khánh 60,000,000 19% 11,400,000
4 Công ty CP chế biến gỗ Đồng Nai 30,000,000 10% 3,000,000 Có KH tham gia
5 Nhà máy chế biến bảo quản TP Đồng Tháp Có KH tham gia
Cộng 390,000,000 59,400,000 22,491,750