TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2022

Trong tháng 6/2022, Công ty khai thác được 148,92 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 427,45 tấn, đạt 16,44% kế hoạch năm (2.600 tấn). Tháng 6, Công ty thu mua được 270,51 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 530,79 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 356,35 tấn, doanh thu 14,47 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.093,22 tấn, doanh thu: 25,43 tỷ đồng.

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 8h00 ngày 29/6/2022 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.