Thông báo kết quả Đại hội cổ đông bất thường

 

Từ ngày 15/10 đến 23/10/2006, Công ty CP cao su Hoà Bình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.


Chi tiết file đính kèm
»Kết quả Đại hội cổ đông bất thường»