TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2023

Trong tháng 5/2023, Công ty khai thác được 84,95 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty khai thác được 312,24 tấn, đạt 11,15% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 5, Công ty chưa thu mua được sản phẩm bên ngoài, cộng dồn 05 tháng, Công ty thu mua được 9,09 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 70,68 tấn, doanh thu 2,39 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 1.001,82 tấn, doanh thu: 35,01 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h00 ngày 20/6/2023 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: