TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2023

Trong tháng 6/2023, Công ty khai thác được 295,62 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 607,841 tấn, đạt 21,71% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 6, Công ty thu mua được 62,99 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 72,08 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 187,87 tấn, doanh thu 6,04 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.189,69 tấn, doanh thu: 41,04 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h00 ngày 20/6/2023 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: