Thông báo của công ty

Về việc lập thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
Căn cứ thông báo niêm yết lần đầu cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Hòa Bình tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo lịch trình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 11/12/2006
- Ngày giao dịch đầu tiên tại TTGDCK TP.HCM: dự kiến ngày 26/12/2006
Công ty thông báo đến tất cả cổ đông được biết một số việc cần làm tiếp theo sau ngày 11/12/2006 như sau:
( Chi tiết file đính kèm)

 

»Thông báo niêm yết cổ phần»

 


Newer news items:
Older news items: