CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH THÔNG BÁO

 PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC ĐỂ TĂNG VỐN
                                        (Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số: 84/UBCK-ĐKPH
                                     do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/03/2007)
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Tên giao dịch quốc tế: HOABINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
3. Vốn điều lệ hiện tại: 96.000.000.000 đồng (chín mươi sáu tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 7 – Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5. Điện thoại: 064.872104 Fax: (84.64) 873495
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 22/4/2004
7. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Cổ phiếu phát hành:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm:7.660.976 cổ phần (Bảy triệu sáu trăm sáu mươi ngàn chín trăm bảy mươi sáu cổ phần)
- Tổng giá trị đợt phát hành thêm: 76.609.760.000 (Bảy mươi sáu tỷ sáu trăm không chín triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ từ 96.000.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ đồng chẵn) lên 172.609.760.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm lẻ chín triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2006
Hình thức phân phối:
Phân phối cho các cổ đông hiện hữu của Công ty theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 10:8, nghĩa là cổ đông có tên trong danh sách chốt sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới.
Người sở hữu quyền không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Số lượng cổ phần phát hành thêm mà người sở hữu quyền được phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục. Số cổ phần lẻ sau khi phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá là thị giá đóng cửa tại ngày giao dịch không hưởng quyền.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền cổ đông Nguyễn Văn A có số lượng sở hữu cổ phiếu HRC là 472 cổ phiếu, thị giá đóng cửa tại ngày giao dịch không hưởng quyền là 200.000 đồng/cổ phiếu. Cách tính như sau:
Số lượng cổ phiếu mới được phân phối: 472 cổ phiếu x 80% = 377,60 cổ phiếu
Trong đó: + Số lượng cổ phiếu được nhận thêm: 370 cổ phiếu
+ Tiền bán cổ phiếu lẻ: 7 cổ phiếu x 200.000 đồng = 1.400.000 đồng
8. Thời gian và thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/4/2007
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 06/4/2007
- Ngày dự kiến giao dịch và trả tiền cho cổ phiếu lẻ: 02/5/2007
- Thủ tục phân phối:
+ Đối với cổ đông đã lưu ký thì thành viên lưu ký sẽ hạch toán số cổ phiếu phát hành thêm vào tài khoản lưu ký chứng khoán chưa niêm yết, khi cổ phiếu được thông báo chính thức niêm yết, các thành viên lưu ký sẽ tự động chuyển khoản số chứng khoán trên sang tài khoản chứng khoán niêm yết của nhà đầu tư.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký thì cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp tại Công ty cổ phần cao su Hòa Bình. Địa chỉ: Ấp 7 - Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Bành Mạnh Đức
Tel: 064.872104 – 0913.668652 – Fax: 064.873495                                                                                                                                                   HĐQT/Giám đốc


                                                                                                                    (Đã ký)


                                                                                                             HUỲNH VĂN BẢO


Newer news items:
Older news items: