Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 4 tháng đầu năm 2007

                                     TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
                                           TRONG 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2007
 Trong mùa cây cao su thay lá, vườn cây Công ty nghỉ khai thác từ giữa tháng 2/2007. Đến ngày 20/4/2007, toàn Công ty ra quân mở đầu mùa vụ sản xuất mới. Trong 04 tháng đầu năm 2007, Công ty chỉ khai thác tháng 1 và nửa đầu tháng 2 được 1.070 tấn, đạt 15,29 % kế hoạch năm.
 Trong tháng 4/2007, Công ty giao bán 361 tấn, doanh thu: gần 13 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán: 2.357 tấn, doanh thu: 74,763 tỷ đồng.
 Dự kiến ngày 02/5/2007 giao dịch cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và trả tiền cổ phiếu lẻ, tuy nhiên hiện nay Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. HCM đang kiểm tra danh sách, dự kiến vài ngày tới, sau khi hoàn tất hồ sơ, Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ thông báo ngày giao dịch cổ phiếu trên, và Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông trên website của Công ty.


Newer news items:
Older news items: