Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến tháng 9/2006

23-10-2006 - Phòng TCHC

alt
Cây cao su trồng tại Lào được 1 năm

Về sản xuất :
Đến ngày 30/ 9/2006 công ty đã khai thác được 5.480 tấn, tăng 520 tấn so với cùng kỳ năm trước, vượt 326 tấn so với kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt trên 62% kế hoạch năm 2006.
Nhà máy công ty chế biến 5.661 tấn, trong đó gia công cho công ty cao su Thống Nhất 1.138 tấn, đồng thời Công ty đã gia công tại Nhà máy Xà Bang – Công ty Cao su Bà Rịa  1.428 tấn

Do thời tiết mua nhiều nên vườn cây kinh doanh bị bệnh rụng lá mùa mưa.Công ty đã xử lý, hiện nay bệnh đã giảm nhiều, chỉ còn một số ít bị bệnh cấp 1 và cấp 2.Vườn cây trồng mới được chăm sóc phát triển tốt, có gần 30% số cây đạt 3 tầng lá trở lên.

 

II.Về kinh doanh :
Trong 9 tháng, Công ty đã giao bán 6.882,331 tấn, doanh thu đạt 225 tỷ đồng, giá bán bình quân trên 32,5 triệu đồng/tấn, trong đó lượng hàng xuất khẩu là 4.391 tấn, đạt doanh thu trên 145 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, công ty đã tổ chức thu mua cao su tiểu điền được 548 tấn.

III. Về đầu tư bên ngoài :
Đến nay, công ty đã đầu tư tham gia vốn tại Cty CP cao su Việt –Lào, Công ty chế biến gỗ Thuận An, hòan tất các thủ tục tham gia Công ty CP khu công nghiệp Long Khánh. Hiện nay chuẩn bị tham gia Công ty CP chế biến gỗ Đồng Nai và Công ty CP chế biến- bảo quản thực phẩm Đồng Tháp.