TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 9 năm 2007, Công ty khai thác được 745 tấn, cộng dồn 9 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 3.694 tấn.
Trong tháng 9/2007, Công ty giao bán 713 tấn, doanh thu: hơn 24 tỷ đồng. Cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán: 5.979 tấn, doanh thu trên 200 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 9 tháng bình quân đạt 33,778 triệu đồng / tấn.
Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt trên 90 tỷ đồng, đạt 97 % kế hoạch năm 2007.
Ngày 07/10/2007, Công ty được Hội đồng xét tuyển của Uỷ ban Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế trao tặng giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2007.


Newer news items:
Older news items: