TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2014

 

Trong tháng 11/2014, Công ty khai thác được 235 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.070,6 tấn, đạt được 66,9% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 71 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.127,5 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 320 tấn, doanh thu 10,5 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 3.506,9 tấn, doanh thu: 145,9 tỷ đồng.
 Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.
 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2014

 

Trong tháng 10/2014, Công ty khai thác được 207 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 835,5 tấn, đạt được 52,2% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 79,6 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.055,4 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 270 tấn, doanh thu 10,2 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.080,4 tấn, doanh thu: 132 tỷ đồng.
 Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.
 Vào đầu tháng 11, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, theo đó, Ông Võ Bảo – Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/11/2014. Công ty đã công bố thông tin trên theo đúng quy định của Nhà nước.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2014

 

Trong tháng 9/2014, Công ty khai thác được 178,8 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 628,7 tấn, đạt được 39,3% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 160,3 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 1.959,3 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 374 tấn, doanh thu 14,1 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.810,3 tấn, doanh thu: 121,8 tỷ đồng.
 Trong tháng, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, thu hồi vốn được 1,428 tỷ đồng.

 
Chào giá bán một số mặt hàng cao su

 

Công ty CP Cao su Hoà Bình chào giá bán một số mặt hàng cao su, cụ thể như sau:
 1. Số lượng, chủng loại, giá bán
 - 100,80 tấn SVRCV50, giá bán hàng rời , giao tại kho 32.000.000 đ/tấn.
 Giá FOB TP.Hồ Chí Minh là 1.600 USD/Tấn.
 - 40,32 tấn SVRCV60, giá bán hàng rời, giao tại kho là 31.800.000 đ/tấn
 Giá FOB TP.Hồ Chí Minh là 1.590 USD/Tấn.
 2. Thời gian giao hàng: tháng 9 hoặc tháng 10/2014
 3. Thời hạn chào giá: đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo!


 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2014

 

Trong tháng 8/2014, Công ty khai thác được 168,9 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 449,7 tấn, đạt được 28,1% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 186,8 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 1.799 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 231,9 tấn, doanh thu 8,5 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.436,2 tấn, doanh thu: 107,7 tỷ đồng.
 Đến ngày 23/8, Công ty đã hoàn tất tái canh trồng mới được 814,076 ha cao su. Vườn cây tái canh trồng mới phát triển tốt.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 23 trang