TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2015

Trong tháng 01/2015, Công ty khai thác được 151,5 tấn, thu mua được 318 tấn và giao bán 201,4 tấn, doanh thu 7,6 tỷ đồng.
 Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2014 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 Ngày 10/02/2015 Công ty ngưng khai thác do vườn cây rụng lá sinh lý.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2014

 

Trong tháng 12/2014, Công ty khai thác được 225,9 tấn, tính từ đầu năm, Công ty khai thác được 1.296,5 tấn, đạt được 81% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 69 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 2.295,3 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 454,4 tấn, doanh thu 14,9 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 3.981,9 tấn, doanh thu: 161,5 tỷ đồng.
 Công ty đang lập các báo cáo và sẽ công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2014

 

Trong tháng 11/2014, Công ty khai thác được 235 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.070,6 tấn, đạt được 66,9% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 71 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.127,5 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 320 tấn, doanh thu 10,5 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 3.506,9 tấn, doanh thu: 145,9 tỷ đồng.
 Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.
 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2014

 

Trong tháng 10/2014, Công ty khai thác được 207 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 835,5 tấn, đạt được 52,2% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 79,6 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.055,4 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 270 tấn, doanh thu 10,2 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.080,4 tấn, doanh thu: 132 tỷ đồng.
 Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.
 Vào đầu tháng 11, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, theo đó, Ông Võ Bảo – Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/11/2014. Công ty đã công bố thông tin trên theo đúng quy định của Nhà nước.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2014

 

Trong tháng 9/2014, Công ty khai thác được 178,8 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 628,7 tấn, đạt được 39,3% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 160,3 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 1.959,3 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 374 tấn, doanh thu 14,1 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.810,3 tấn, doanh thu: 121,8 tỷ đồng.
 Trong tháng, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, thu hồi vốn được 1,428 tỷ đồng.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 24 trang