Khai thác

Công ty có 06 Đội sản xuất trải dài trên 04 xã: Hoà Bình, Hoà Hưng, Hoà Hội, Phước Tân. Tổng diện tích khai thác hơn 5.000 ha, sản lượng khai thác hàng năm khoảng 6.000 tấn mủ cao su.

  • Đội 1: Được thành lập năm 1981, là 1 trong những đơn vị thành lập đầu tiên trong Công ty. Với diện tích vườn cây khoảng 916 ha, lao động bình quân 279 công nhân. Phần lớn diện tích vườn cây thuộc xã Hoà Bình, văn phòng Đội gần văn phòng Công ty nên có rất nhiều thuận lợi trong việc quản lý lao động, sản lượng, … Cán bộ lãnh đạo Đội rất năng động trong công tác quản lý nên thường xuyên vượt kế hoạch sản xuất do Công ty giao.
  • Đội 2: Cách Công ty khoảng 5 km nên gặp khó khăn trong việc vận chuyển mủ từ vườn cây về Nhà máy chế biến. Diện tích 865 ha, lao động bình quân 264 công nhân.
  • Đội 3: Diện tích hơn 900 ha, phần lớn thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, lao động bình quân 285 công nhân, Đội luôn đạt kế hoạch sản lượng do Công ty giao.
  • Đội 4: Diện tích hơn 790 ha, địa bàn thuộc xã Hoà Hưng, lao động bình quân 273 công nhân. Cán bộ lãnh đạo Đội trẻ, năng động, nhiệt tình với công việc, có trình độ chuyên môn cao nên luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm.
  • Đội 5: Là Đội sản xuất xa nhất của Công ty, diện tích 900 ha cao su lao động bình quân 295 công nhân.
  • Đội 6: Diện tích vườn cây thấp nhất Công ty, thuận lợi trong việc vận chuyển mủ nhờ tỉnh lộ 328, Diện tích trên 670 ha, lao động bình quân 217 công nhân.