TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2017

Trong tháng 3/2017, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 274,3 tấn, đạt 15,67 % kế hoạch năm tạm tính (1.750 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác, nên trong quý I, Công ty thu mua được 199,7 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 141,1 tấn, doanh thu 8,02 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 324,9 tấn, doanh thu: 16,84 tỷ đồng.
Công ty đã chuẩn bị xong hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website Công ty tại đường dẫn:
http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html
Rất mong quý cổ đông quan tâm theo dõi.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY FEBRUARY 2017

February in 2017, the Company mined 90,92 tonnes, accumulated in 2 months, the Company mined 274,3 tonnes, achieves 15,67% of the plan year (1.750 tonnes). The Company purchased 30,4 tonnes, accumulated in 2 months, the Company purchased 199,7 tonnes.
The Company sold 165.5 tonnes, revenue: 8,08 billions. Accumulated in 2 months, the Company sold 183,8 tonnes, revenue: 8,82 billions.
By the end of February/2017, the Company stop exploited because physiological deciduous trees. Until May, the Company held for worker come back to exploita.
The company is preparing documents and documents to hold the annual general meeting of shareholders in 2017 (expected in April 2017).

 
BUSINESS OF THE COMPANY JANUARY YEAR 2017

In May 01/2017, the Company exploited 183.4 tonnes, reaching 11.5% in provisional plan (1,600 tons). Purchasing is 169.3 tons and sold 18.3 tons, 0,74 billion revenue.

The company has set up financial reports fourth quarter and 2016; financial statements audited and made disclosure as prescribed.

 
THE BUSINESS OF THE COMPANY DECEMBER 2016

December in 2016, the Company mined 221.5 tonnes, accumulated in 12 months, the Company mined 1,250.4 tonnes, achieves 119% of the plan year (1.050 tonnes).
The Company sold 372 tonnes, revenue: 12.9 billions VND. Accumulated in 12 months, the Company sold 2,756.2 tonnes, revenue: 82.3 billions VND.
The Company purchased 192 tonnes, accumulated in 12 months, the Company purchased 1,538.3 tonnes.
The Company is completing the financial statements 4th quarter, and to publish news as prescribed.

 
THE BUSINESS OF THE COMPANY NOVEMBER 2016

November in 2016, the Company mined 150 tonnes, accumulated in 11 months, the Company mined 1,028.7 tonnes, achieves 97.99% of the plan year (1.050 tonnes).
The Company sold 491.6 tonnes, revenue: 14.9 billions VND. Accumulated in 11 months, the Company sold 2,384.2 tonnes, revenue: 69.3 billions VND.
The Company purchased 186.3 tonnes, accumulated in 11 months, the Company purchased 1346.2 tonnes.
To date 12.05.2016, the Company has completed mining plan in 2016: 1061 tons / 1050 tons planned.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 20