THÔNG BÁO Vế việc bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng

 

  THÔNG BÁO
                                                    V/v bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng
Ngày 28/5/2007 Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh TP.HCM có văn bản số 524/CV – CNTTLK về việc bãi bỏ chuyển nhượng. Theo đó, thay đổi số lượng chứng khoán từ lưu ký có điều kiện thành lưu ký thông thường (được phép giao dịch) như sau :
- Tên chứng khoán : Công ty CP Cao su Hoà Bình
- Mã Chứng khoán : HRC
- Thay đổi số lượng chứng khoán từ lưu ký có điều kiện đối với cổ phần ưu đãi (hạn chế) thành lưu ký thông thường (được phép giao dịch)
- Hiệu lực điều chỉnh : 25/5/2007
Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, đề nghị quý cổ đông liên hệ Công ty (Phòng Tài chính - Kế toán) để xác nhận chuyển đổi cổ phần hạn chế thành cổ phần phổ thông.

 
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 4 tháng đầu năm 2007

                                     TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
                                           TRONG 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2007
 Trong mùa cây cao su thay lá, vườn cây Công ty nghỉ khai thác từ giữa tháng 2/2007. Đến ngày 20/4/2007, toàn Công ty ra quân mở đầu mùa vụ sản xuất mới. Trong 04 tháng đầu năm 2007, Công ty chỉ khai thác tháng 1 và nửa đầu tháng 2 được 1.070 tấn, đạt 15,29 % kế hoạch năm.
 Trong tháng 4/2007, Công ty giao bán 361 tấn, doanh thu: gần 13 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán: 2.357 tấn, doanh thu: 74,763 tỷ đồng.
 Dự kiến ngày 02/5/2007 giao dịch cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và trả tiền cổ phiếu lẻ, tuy nhiên hiện nay Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. HCM đang kiểm tra danh sách, dự kiến vài ngày tới, sau khi hoàn tất hồ sơ, Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ thông báo ngày giao dịch cổ phiếu trên, và Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông trên website của Công ty.

 
Báo cáo tài chính quý I năm 2007

Công ty CP Cao su Hoà Bình báo cáo tài chính quý I năm 2007 tóm tắt
Chi tiết đính kèm file
»File báo cáo tái chính tóm tắt»

 
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2006 của Công ty

 

Chi tiết đính kèm file

»File bao cao tai chinh nam 2006»

 
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH THÔNG BÁO

 PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC ĐỂ TĂNG VỐN
                                        (Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số: 84/UBCK-ĐKPH
                                     do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/03/2007)
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Tên giao dịch quốc tế: HOABINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
3. Vốn điều lệ hiện tại: 96.000.000.000 đồng (chín mươi sáu tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 7 – Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5. Điện thoại: 064.872104 Fax: (84.64) 873495

Read more...
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>

Page 24 of 27