Thông báo của công ty

Về việc lập thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
Căn cứ thông báo niêm yết lần đầu cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Hòa Bình tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo lịch trình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 11/12/2006
- Ngày giao dịch đầu tiên tại TTGDCK TP.HCM: dự kiến ngày 26/12/2006
Công ty thông báo đến tất cả cổ đông được biết một số việc cần làm tiếp theo sau ngày 11/12/2006 như sau:
( Chi tiết file đính kèm)

 

»Thông báo niêm yết cổ phần»

 

 
Thông báo kết quả Đại hội cổ đông bất thường

 

Từ ngày 15/10 đến 23/10/2006, Công ty CP cao su Hoà Bình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.


Chi tiết file đính kèm
»Kết quả Đại hội cổ đông bất thường»

 
Bản cáo bạch của Công ty

 

Bản cáo bạch của Công ty CP Cao su Hoà Bình thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán
Chi tiết Bản cáo bạch trong file đính kèm.

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2006

 Trong tháng 10 năm 2006, Công ty khai thác được 1.293 tấn (vượt 95,171 tấn, đạt 107,94 % kế hoạch tháng) và đã bán hàng được 1.181,546 tấn, doanh thu: 36.007 triệu đồng. Chủ yếu giao bán theo hợp đồng dài hạn.

Read more...
 
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ RA NGOÀI

 

Kế hoạch đầu tư ra ngoài của công cao su Hoà Bình tính đến 5-10-2006

Read more...
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 Next > End >>

Page 25 of 26