TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2020

Trong tháng 6/2020, Công ty khai thác được 108,134 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 267,69 tấn, đạt 10,10%. Tháng 6, Công ty thu mua được 29,27 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 379,47 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 179,05 tấn, doanh thu 5,31 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.798,50 tấn, doanh thu: 65,07 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2020

Trong tháng 5/2020, Công ty chưa khai thác mủ cao su do thời tiết còn nắng nóng. Như vậy, trong 5 tháng, Công ty chỉ khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong 5 tháng, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 177 tấn, doanh thu trên 6,26 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 1.619,44 tấn, doanh thu: 59,75 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/5/2020. Các thông tin trong và sau Đại hội, Công ty đã công bố thông tin trên website theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2020

Trong tháng 4/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do thời tiết còn nắng nóng. Như vậy, trong 4 tháng, Công ty chỉ khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong 4 tháng, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 300,48 tấn, doanh thu trên 10,81 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 1.442,44 tấn, doanh thu: 53,94 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo dời thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất là cuối tháng 6/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đã công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2020

Trong tháng 3/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 160,22 tấn, đạt 6,05% kế hoạch năm (2.650 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác. Trong quý I, Công ty thu mua được 350,21 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 685,72 tấn, doanh thu trên 25,73 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 1.141,96 tấn, doanh thu: 42,68 tỷ đồng.
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 13/3/2020. Thời gian tổ chức đại hội Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty sẽ công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2020

Trong tháng 02/2020, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác.
Công ty giao bán trong tháng: 290,20 tấn, doanh thu 10,84 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 456,24 tấn, doanh thu: 16,95 tỷ đồng.
Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/3/2020. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2019 trên website Công ty.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 28 trang