TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2019

Trong tháng 6/2019, Công ty khai thác được 99,25 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 367,97 tấn, đạt 13,14%. Tháng 6, Công ty thu mua được 93,65 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 635,22 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 109,21 tấn, doanh thu 3,71 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.601,65 tấn, doanh thu: 52,98 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2019 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2019

Trong tháng 5/2019, Công ty bắt đầu khai thác mủ cao su, tuy nhiên, những ngày cuối tháng, cây cao su mới cho mủ nên sản lượng thu hoạch không nhiều. Trong 5 tháng, Công ty khai thác được 268,72 tấn, đạt 9,6% kế hoạch năm (2.800 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua 0,59 tấn, gia công 20,93 tấn. Cộng dồn 5 tháng, Công ty thu mua 313,14 tấn và gia công được 224,85 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 79,68 tấn, doanh thu trên 2,93 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 1.492,44 tấn, doanh thu: 49,27 tỷ đồng.
Công ty đang ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh để đạt và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2019

Trong tháng 4/2019, Công ty còn nghỉ khai thác mủ cao su; công nhân đang thực hiện các công việc trên vườn cây chuẩn bị cho mù khai thác mới. Như vậy, trong 4 tháng, Công ty khai thác được 266,2 tấn, đạt 9,51% kế hoạch năm tạm tính (2.800 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua sản phẩm, trong 4 tháng, Công ty thu mua được 540,9 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 392,2 tấn, doanh thu trên 13 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 1.412,8 tấn, doanh thu: 46,3 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/4/2019. Các thông tin trong và sau Đại hội, Công ty đã công bố thông tin trên website theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2019

Trong tháng 3/2019, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 266,2 tấn, đạt 9,51% kế hoạch năm tạm tính (2.800 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 228,5 tấn, trong quý I, Công ty thu mua được 540,9 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 569,5 tấn, doanh thu trên 19 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 1.020,6 tấn, doanh thu: 33,1 tỷ đồng.
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/3/2019. Thời gian tổ chức đại hội vào lúc 7h30 ngày 25/4/2019 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đã công bố thông tin trên website vào ngày 11/4/2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2019

Trong tháng 02/2019, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Trong tháng, Công ty không thu mua được sản lượng do vườn cây cao su bên ngoài cũng không khai thác.
Công ty giao bán trong tháng: 140,16 tấn, doanh thu 4,79 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 451,1 tấn, doanh thu: 14,06 tỷ đồng..
Công ty đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 13/3/2019. Về thời gian tổ chức đại hội, Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2018 trên website Công ty.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 25 trang