TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2022

Trong tháng 7/2022, Công ty khai thác được 204,09 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 631,54 tấn, đạt 24,29% kế hoạch năm (2.600 tấn). Tháng 7, Công ty thu mua được 487,44 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty thu mua được 1.018,23 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 221,64 tấn, doanh thu 8,48 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.314,86 tấn, doanh thu: 53,91 tỷ đồng.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II, Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và báo cáo tình hình quản trị Công ty theo đúng thời hạn quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2022

Trong tháng 6/2022, Công ty khai thác được 148,92 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 427,45 tấn, đạt 16,44% kế hoạch năm (2.600 tấn). Tháng 6, Công ty thu mua được 270,51 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 530,79 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 356,35 tấn, doanh thu 14,47 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.093,22 tấn, doanh thu: 25,43 tỷ đồng.

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 8h00 ngày 29/6/2022 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2022

Trong tháng 5/2022, Công ty khai thác được 21,52 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty khai thác được 278,53 tấn, đạt 10,71% kế hoạch năm (2.600 tấn). Tháng 5, Công ty thu mua được 4,59 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty thu mua được 260,27 tấn.

Sản lượng giao bán trong tháng: 88,07 tấn, doanh thu 4,47 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 736,87 tấn, doanh thu: 30,95 tỷ đồng.

Công ty đã thông báo thời gian tổ chức đại hội vào lúc 8h00 ngày 29/6/2022 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 
Thông báo tìm kiếm đối tác hợp đồng nhận khoán khai thác mủ cao su năm 2022

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình có nhu cầu tìm kiếm đối tác nhận khoán khai thác mủ cao su năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Hình thức giao khoán: Giao khoán cho đối tác là hộ kinh doanh, tổ chức;
2. Quy mô – Địa điểm:

Quy mô:

− Diện tích: 211,7297 ha;

− Tổng số cây cạo theo kiểm kê 01/01/2022 của Công ty: 101.300 cây;

− Năng suất bình quân: 720 kg/ha/7 tháng (6 -:- 12/2022);

− Tổng sản lượng định mức thực hiện giao khoán: 152,45 tấn quy khô.

Địa điểm:

− Đội 1, 4: Lô 198, 283, 302; và Lô 336;

− Đội 2, 5: Lô 305, 325, 346; và Lô 369;

− Đội 3: Lô 59, 68, 120; và Lô 49, 150, 152;

Đọc thêm...
 
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:

-     Tên chủ tài sản: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình.

-     Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Tên tài sản, số lượng, tài sản đấu giá:

-     Tên tài sản: Vườn cây Keo lai trồng năm 2015, 2016.

-     Diện tích: 1,8006 ha (năm 2015: 0,9472 ha; năm 2016: 0,8534 ha);

-     Số lượng: năm 2015: 880 cây; năm 2016: 760 cây;

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 74.617.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu sáu trăm mười bảy ngàn đồng)

(Giá bao gồm thuế và chi phi dọn đốt sau khi cưa cắt)

4. Thời gian tổ chức đấu giá: dự kiến trong tháng 5/2022.

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 33 trang