TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2015

Tháng 8/2015, Công ty khai thác được 177,6 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 438,2 tấn, đạt 36,5% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 8, Công ty thu mua được 116,8 tấn, cộng dồn trong 8 tháng, Công ty thu mua được 1.092,8 tấn, đạt 36,4% kế hoạch năm.
Tháng 8, Công ty bán được 287,8 tấn doanh thu 9 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán được 1.466,8 tấn, doanh thu: 50,6 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2015

Tháng 7/2015, Công ty chỉ khai thác được 88,4 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 260,5 tấn, đạt 21,7% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 7, Công ty thu mua được 210,2 tấn, cộng dồn trong 7 tháng, Công ty thu mua được 974,7 tấn, đạt 32,5% kế hoạch năm.
Tháng 7, Công ty bán được 209,4 tấn doanh thu 7,3 tỷ đồng, cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán được 1.175,8 tấn, doanh thu: 41,5 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm soát xét và công bố theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2015

Tháng 6/2015, do nắng hạn kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chưa tổ chức thu hoạch mủ, như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty chỉ khai thác được 171,577 tấn (sản lượng khai thác được trong tháng 1, 2), đạt 14,3% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 6, Công ty thu mua được 119,6,2 tấn, cộng dồn trong 6 tháng, Công ty thu mua được 765,5 tấn, đạt 25,5% kế hoạch năm.
Tháng 6, Công ty bán được 121,5 tấn doanh thu 4,4 tỷ đồng, cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán được 966,4 tấn, doanh thu: 34,2 tỷ đồng.
Đến ngày 30/6/2015, Công ty đã thực hiện trồng mới được 475,36 ha. Vườn cây trồng mới phát triển ổn định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2015

Tháng 5/2015, Công ty đã chia phần cây cạo, trang bị vật tư chuẩn bị mùa khai thác mới. Trong tháng 5, Công ty thu mua được 101,2 tấn, cộng dồn trong 5 tháng, Công ty thu mua được 645,95 tấn, đạt 21,53% kế hoạch năm.
Tháng 5, Công ty bán được 80,6 tấn doanh thu 2,89 tỷ đồng, cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 844,95 tấn, doanh thu: 29,8 tỷ đồng.
Đến ngày 31/5/2015, Công ty đã thực hiện cưa cắt cao su 609,67 ha, đạt 100% kế hoạch cưa cắt trồng mới tái canh vườn cây cao su.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2015

Tháng 4/2015, Công ty vẫn còn nghỉ khai thác mủ do vườn cây chưa ổn định. Trong 4 tháng đầu năm 2015 Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Cũng trong 4 tháng đầu năm 2015, Công ty thu mua được 544,8 tấn.
Trong tháng không bán hàng, như vậy, kể từ đầu năm Công ty giao bán được 764,3 tấn, doanh thu: 26,9 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý I và công bố thông tin theo quy định. Ngày 27/5/2015, Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Các thủ tục công bố thông tin và tài liệu về Đại hội, Công ty đã cập nhật lên website tại địa chỉ: http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 9 trong tổng số 24 trang