TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2014

 

Trong tháng 6/2014, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chỉ khai thác được 34,8 tấn (đạt 20,9% kế hoạch tháng). Cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 161,8 tấn, đạt được 10,1% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 316,7 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 1.225,8 tấn, đạt 30,6% kế hoạch năm.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 548,4 tấn, doanh thu 23,3 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.944,2 tấn, doanh thu: 88,7 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 6, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 784 ha và trồng được 653,35 ha cao su.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2014

 

 

Trong tháng 5/2014, do điều kiện thời tiết nắng nóng nên Công ty chỉ khai thác được 6,3 tấn. Cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 127 tấn, đạt được 7,94% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 380 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty thu mua được 879 tấn, đạt 21% kế hoạch năm.
Sản lượng giao bán trong tháng: 326,6 tấn, doanh thu 14,8 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 1.395,6 tấn, doanh thu: 65,5 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 5, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 763 ha và thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác tái canh trồng mới; dự tính ngày 19/6/2014, Công ty tổ chức lễ ra quân trồng mới.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2014

 

Giữa đầu tháng 4/2014, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, đến ngày 21/4/2014, Công ty tổ chức ra quân khai thác, công việc chủ yếu đầu mùa vụ là trang bị vật tư và sắp xếp lao động. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, Công ty khai thác được 120,7 tấn. Trong tháng Công ty thu mua được 87,2 tấn, cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 529 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 110,2 tấn, doanh thu 4,7 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 1069 tấn, doanh thu: 50,6 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 4, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 752,8 ha chuẩn bị cho công tác trồng mới khi vào mùa mưa.

  

 

 

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2014

 

Trong tháng 3/2014, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, như vậy, trong quý I Công ty chỉ khai thác được 120,7 tấn. Trong tháng Công ty thu mua được 204,2 tấn, cộng dồn 03 tháng, Công ty thu mua được 442 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 524,2 tấn, doanh thu 24,6 tỷ đồng. Cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán được 958,8 tấn, doanh thu: 45,9 tỷ đồng.
 Công ty dự kiến tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại vào ngày 21/4/2014. Công ty tiếp tục cưa cây thanh lý và chuẩn bị đất tái canh, trồng mới cho kịp tiến độ.
 Công ty cũng đã có thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức tại văn phòng Công ty vào ngày 28/4/2014 (thứ hai). Thông báo, và tài liệu đại hội đã được cập nhật lên website Công ty tại địa chỉ: http://www.horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html Trước đó, ngày 28/02/2014, Công ty đã chia cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10 % (1.000 đ/CP).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2014

 

Trong tháng 02/2014, Công ty tích cực khai thác và tận thu mủ các loại được 10,2 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 120,7 tấn, trong tháng Công ty thu mua được 60,48 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty thu mua được 237,8 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 252,1 tấn, doanh thu 12 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 434,6 tấn, doanh thu: 21,1 tỷ đồng.
Cuối tháng 2, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 4, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại. Công ty đang thực hiện việc cưa vườn cây cao su già để chuẩn bị đất cho việc tái canh trồng mới năm 2014.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 22 trang