Báo cáo tài chính quý I năm 2007

Công ty CP Cao su Hoà Bình báo cáo tài chính quý I năm 2007 tóm tắt
Chi tiết đính kèm file
»File báo cáo tái chính tóm tắt»

 
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2006 của Công ty

 

Chi tiết đính kèm file

»File bao cao tai chinh nam 2006»

 
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH THÔNG BÁO

 PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC ĐỂ TĂNG VỐN
                                        (Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số: 84/UBCK-ĐKPH
                                     do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/03/2007)
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Tên giao dịch quốc tế: HOABINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
3. Vốn điều lệ hiện tại: 96.000.000.000 đồng (chín mươi sáu tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 7 – Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5. Điện thoại: 064.872104 Fax: (84.64) 873495

Read more...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

- Trong 02 tháng đầu năm 2007, toàn Công ty khai thác được 1.070 tấn, đạt 15,29 % kế hoạch năm.
- Sản lượng giao bán: 1.457,67 tấn.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 840 tấn.
+ Tiêu thụ nội địa: 617,67 tấn.
Giá giao bán bình quân xấp xỉ 2.000 USD / tấn, tương đương giá giao bán bình quân năm 2006.
Công ty tiếp tục giao bán theo hợp đồng dài hạn trong tháng 3 và tháng 4.

 
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006

 

- Năm 2006, toàn Công ty khai thác được 9.044 tấn, vượt 344 tấn, đạt 103,95 % kế hoạch năm.

- Sản lượng bán hàng trong năm: 10.060,93 tấn, doanh thu: 317,231 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 6.082,29 tấn, doanh thu: 195,88 tỷ đồng.
+ Tiêu thụ nội địa: 3.978,64 - doanh thu: 121,343 tỷ đồng.
Giá bán bình quân trong năm 2006: 31,531 triệu đ/tấn.
- Ngày 12/02/2007, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006.

 

 
<< Start < Prev 11 12 Next > End >>

Page 11 of 12