3 QUÝ ĐẦU NĂM HORUCO ĐẠT TRÊN 91 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN

 

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình vừa hoàn thành Báo cáo tài chính 9 tháng đầu của năm tài chính 2007. Theo đó kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2007 đạt giá trị doanh thu 231 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch doanh thu cả năm 2007; Xuất khẩu đạt gần 7 triệu USD; Lợi nhuận sau thuế đạt 91,2 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2007. Riêng kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong quý III năm 2007 đạt giá trị doanh thu 83,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 29,5 tỷ đồng.

Read more...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 9 năm 2007, Công ty khai thác được 745 tấn, cộng dồn 9 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 3.694 tấn.
Trong tháng 9/2007, Công ty giao bán 713 tấn, doanh thu: hơn 24 tỷ đồng. Cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán: 5.979 tấn, doanh thu trên 200 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 9 tháng bình quân đạt 33,778 triệu đồng / tấn.
Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt trên 90 tỷ đồng, đạt 97 % kế hoạch năm 2007.
Ngày 07/10/2007, Công ty được Hội đồng xét tuyển của Uỷ ban Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế trao tặng giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2007.

 
Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm 2004, 2005, 2006

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 8 năm 2007, Công ty khai thác được 713 tấn, cộng dồn 8 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 2.949 tấn, đạt 42,13 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào các tháng cuối năm).
Trong tháng 8/2007, Công ty giao bán 820 tấn, doanh thu: hơn 27 tỷ đồng. Cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán: 5.266 tấn, doanh thu trên 177 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 8 tháng bình quân đạt 33,710 triệu đồng / tấn. Tính đến hết tháng 8/2007, Công ty đạt doanh thu 205 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tren 75 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch lợi nhuận năm 2007.

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI

 

Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình vừa thông qua các Nghị Quyết về việc tham gia góp vốn đầu tư bên ngoài như sau:
1.Tăng vốn góp vào Công ty cổ phần cao su Việt Lào:
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Việt Lào, để thực hiện kế hoạch mở rộng phát triển diện tích trồng cao su tại Lào, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có quyết định số 578/QĐ-CSVN phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP cao su Việt Lào từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty thống nhất kế hoạch góp vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Việt Lào tăng từ 45 tỷ lên 60 tỷ đồng (theo tỷ lệ góp vốn 15% vốn điều lệ).
2. Về dự án trồng cao su tại Kampuchia:

Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 13 Next > End >>

Page 12 of 13