TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2023

Trong tháng 8/2023, Công ty khai thác được 443,597 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 1.422,696 tấn, đạt 50,81% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 8, Công ty chế biến được 509,059 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty chế biến được 1.597,272 tấn, đạt 31,94% kế hoạch năm 2023 (5.000 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 476,27 tấn, doanh thu 14,93 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.000,62 tấn, doanh thu: 66,3 tỷ đồng.

 
Thông báo tìm đối tác hợp đồng trồng xen

Thông báo số 829/TB-CSHB ngày 08/9/2023 V/v Tìm đối tác hợp đồng trồng xen.

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2023

Trong tháng 7/2023, Công ty khai thác được 371,26 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 979,1 tấn, đạt 34,97% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 7, Công ty chế biến được 411,92 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty chế biến được 1.088,21 tấn, đạt 21,76% kế hoạch năm 2023 (5.000 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 344,66 tấn, doanh thu 10,33 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.524,35 tấn, doanh thu: 51,37 tỷ đồng.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II, Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và báo cáo tình hình quản trị Công ty theo đúng thời hạn quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2023

Trong tháng 6/2023, Công ty khai thác được 295,62 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 607,841 tấn, đạt 21,71% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 6, Công ty thu mua được 62,99 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 72,08 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 187,87 tấn, doanh thu 6,04 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.189,69 tấn, doanh thu: 41,04 tỷ đồng.
Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h00 ngày 20/6/2023 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2023

Trong tháng 5/2023, Công ty khai thác được 84,95 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty khai thác được 312,24 tấn, đạt 11,15% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 5, Công ty chưa thu mua được sản phẩm bên ngoài, cộng dồn 05 tháng, Công ty thu mua được 9,09 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 70,68 tấn, doanh thu 2,39 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 1.001,82 tấn, doanh thu: 35,01 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h00 ngày 20/6/2023 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 13 trang