TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2012
Trong tháng 01/2012, Công ty khai thác được 239,8 tấn, đạt 10,43 kế hoạch năm (dự kiến kế hoạch 2.300 tấn) thu mua 373,7 tấn.

Tháng 01/2012, Công ty giao bán 816,48 tấn, doanh thu trên 56,77 tỷ đồng.
Bắt đầu giữa tháng 02/2012, Công ty sắp xếp cho công nhân nghỉ cạo do sinh lý vườn cây đang rụng lá và ra lá non.
Công ty đang tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2012.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2011

Trong tháng 12/2011, Công ty khai thác được 442,6 tấn, thu mua 617,6 tấn. Tổng sản lượng khai thác năm 2011: 2.807 tấn, đạt 108% kế hoạch năm (kế hoạch đã điều chỉnh 2.600 tấn), thu mua 6.241 tấn / kế hoạch 1.000 tấn.
Trong tháng 12/2011, Công ty giao bán 1.172,5 tấn, doanh thu 89,5 tỷ đồng, trong đó, lượng xuất khẩu là 967,6 tấn, doanh thu: 3.453.000 USD. Cộng dồn 12 tháng, Công ty đã giao bán được 7.258 tấn, doanh thu đạt 688,3 tỷ đồng, trong đó, xuất khẩu 3.729 tấn, doanh thu 16.646.000 USD.
Mặc dù vườn cây cao su của Công ty hiện đang mùa rụng lá, nhưng trong tháng 01/2012, Công ty phấn đấu khai thác đạt kế hoạch 310 tấn.

 
Thông báo chia cổ tức đợt 2 năm 2011

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hòa Bình (HRC) thông báo đến quý vị cổ đông về ngày chốt danh sách chia cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau :
1. Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/5/2012
2. Ngày đăng ký cuối cùng : 11/5/2012
3. Ngày thanh toán cổ tức : 29/5/2012
4. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2011 : 15% (1.500 đ/CP )
(Đã chia cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 15%)
5. Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:
- Cổ đông đã lưu ký : Nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán nơi lưu ký.
- Cổ đông chưa lưu ký : Nhận cổ tức tại VP công ty cổ phần cao su Hòa Bình (mang theo CMND và sổ cổ đông, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ )
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ông Bành Mạnh Đức
Điện thoại: 064.3872104; 0913.668652; Fax : 064.3873495
Website:www.horuco.com.vn - Email:horuco @ horuco.com.vn

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 10 năm 2007, Công ty khai thác được gần 866 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 4.560 tấn.
 Trong tháng 10/2007, Công ty giao bán 1.005 tấn, doanh thu: gần 35 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán: 6.984 tấn, doanh thu gần 237 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 10 tháng bình quân đạt 33,926 triệu đồng / tấn.

 
THÔNG BÁO V/v góp ý dự thảo Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu do BTC ban hành

 

- Thi hành Luật chứng khóan số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ;
 - Thực hiện Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khoán ;
 - Thực hiện văn bản số 1162/TTGDHCM-NY ngày 28/6/2007 của Trung tâm Giao dịch chứng khóan TP. Hồ CHí Minh về việc triển khai hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán ;
 -Thực hiện bản cam kết lộ trình thực hiện Quy chế quản trị và Điều lệ mẫu

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 10 trang