Báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm 2004, 2005, 2006

 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 8 năm 2007, Công ty khai thác được 713 tấn, cộng dồn 8 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 2.949 tấn, đạt 42,13 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào các tháng cuối năm).
Trong tháng 8/2007, Công ty giao bán 820 tấn, doanh thu: hơn 27 tỷ đồng. Cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán: 5.266 tấn, doanh thu trên 177 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 8 tháng bình quân đạt 33,710 triệu đồng / tấn. Tính đến hết tháng 8/2007, Công ty đạt doanh thu 205 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tren 75 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch lợi nhuận năm 2007.

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI

 

Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình vừa thông qua các Nghị Quyết về việc tham gia góp vốn đầu tư bên ngoài như sau:
1.Tăng vốn góp vào Công ty cổ phần cao su Việt Lào:
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Việt Lào, để thực hiện kế hoạch mở rộng phát triển diện tích trồng cao su tại Lào, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có quyết định số 578/QĐ-CSVN phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP cao su Việt Lào từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty thống nhất kế hoạch góp vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Việt Lào tăng từ 45 tỷ lên 60 tỷ đồng (theo tỷ lệ góp vốn 15% vốn điều lệ).
2. Về dự án trồng cao su tại Kampuchia:

Đọc thêm...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 7 năm 2007, Công ty khai thác được 556 tấn, cộng dồn 7 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 2.236 tấn, đạt 31,94 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào các tháng cuối năm).
Trong tháng 7/2007, Công ty giao bán 727 tấn, doanh thu: gần 26 tỷ đồng. Cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán: 4.446 tấn, doanh thu trên 150 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 7 tháng bình quân đạt 33,806 triệu đồng / tấn.

Đọc thêm...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 2007

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 9 trang