TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2015

Tháng 10/2015, Công ty khai thác được 236,4 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 878,1 tấn, đạt 73,2% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 10, Công ty thu mua được 154,2 tấn, cộng dồn trong 10 tháng, Công ty thu mua được 1.304,3 tấn, đạt 43,5% kế hoạch năm.
Tháng 10, Công ty bán được 442,7 tấn doanh thu trên 12,6 tỷ đồng, cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 2.052 tấn, doanh thu: 67,4 tỷ đồng.
Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2015

Tháng 9/2015, Công ty khai thác được 203,5 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 641,7 tấn, đạt 53,5% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 9, Công ty thu mua được 58 tấn, cộng dồn trong 9 tháng, Công ty thu mua được 1.150 tấn, đạt 38,3% kế hoạch năm.
Tháng 9, Công ty bán được 142,7 tấn doanh thu trên 4 tỷ đồng, cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán được 1.609,3 tấn, doanh thu: 54,8 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời gian quy định, số cổ phiếu phát hành được giao dịch ngày 09/10/2015.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2015

Tháng 8/2015, Công ty khai thác được 177,6 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 438,2 tấn, đạt 36,5% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 8, Công ty thu mua được 116,8 tấn, cộng dồn trong 8 tháng, Công ty thu mua được 1.092,8 tấn, đạt 36,4% kế hoạch năm.
Tháng 8, Công ty bán được 287,8 tấn doanh thu 9 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán được 1.466,8 tấn, doanh thu: 50,6 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời gian quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2015

Tháng 7/2015, Công ty chỉ khai thác được 88,4 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 260,5 tấn, đạt 21,7% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 7, Công ty thu mua được 210,2 tấn, cộng dồn trong 7 tháng, Công ty thu mua được 974,7 tấn, đạt 32,5% kế hoạch năm.
Tháng 7, Công ty bán được 209,4 tấn doanh thu 7,3 tỷ đồng, cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán được 1.175,8 tấn, doanh thu: 41,5 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm soát xét và công bố theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2015

Tháng 6/2015, do nắng hạn kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chưa tổ chức thu hoạch mủ, như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty chỉ khai thác được 171,577 tấn (sản lượng khai thác được trong tháng 1, 2), đạt 14,3% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 6, Công ty thu mua được 119,6,2 tấn, cộng dồn trong 6 tháng, Công ty thu mua được 765,5 tấn, đạt 25,5% kế hoạch năm.
Tháng 6, Công ty bán được 121,5 tấn doanh thu 4,4 tỷ đồng, cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán được 966,4 tấn, doanh thu: 34,2 tỷ đồng.
Đến ngày 30/6/2015, Công ty đã thực hiện trồng mới được 475,36 ha. Vườn cây trồng mới phát triển ổn định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 9 trang