TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2015

Tháng 3/2015, Công ty nghỉ khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá. Như vậy, trong quý I năm 2015 Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Cũng trong quý I năm 2015, Công ty thu mua được 544,8 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 443,5 tấn, doanh thu 15,2 tỷ đồng. Trong quý I, Công ty giao bán được 764,3 tấn, doanh thu: 26,9 tỷ đồng.
Công tác chuẩn bị tái canh của Công ty đang tiến hành gấp rút, chuẩn bị mùa mưa tới sẽ trồng kịp thời vụ. Đến ngày 31/3/2015, Công ty đã cưa thanh lý được 510,2 ha; phóng nọc được 319,35 ha và khoan hố được 198,27 ha.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2015

Trong tháng 02/2015, tranh thủ vườn cây chưa rụng lá hết, Công ty đã vận động công nhân tích cực khai thác được 10 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 171,6 tấn, đạt 14,3% kế hoạch năm (1.200 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 45,9 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 533,2 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 121,8 tấn, doanh thu 4,1 tỷ đồng. Cộng dồn 2 tháng, Công ty giao bán được 320,8 tấn, doanh thu: 11,6 tỷ đồng.
 Sau Tết Nguyên đán, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý, đến tháng 5, Công ty tổ chức cho công nhân khai thác mủ trở lại. Công ty đang thực hiện việc cưa vườn cây cao su già để chuẩn bị đất cho việc tái canh trồng mới năm 2015.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2015

Trong tháng 01/2015, Công ty khai thác được 151,5 tấn, thu mua được 318 tấn và giao bán 201,4 tấn, doanh thu 7,6 tỷ đồng.
 Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2014 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 Ngày 10/02/2015 Công ty ngưng khai thác do vườn cây rụng lá sinh lý.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2014

 

Trong tháng 12/2014, Công ty khai thác được 225,9 tấn, tính từ đầu năm, Công ty khai thác được 1.296,5 tấn, đạt được 81% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 69 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 2.295,3 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 454,4 tấn, doanh thu 14,9 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 3.981,9 tấn, doanh thu: 161,5 tỷ đồng.
 Công ty đang lập các báo cáo và sẽ công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2014

 

Trong tháng 11/2014, Công ty khai thác được 235 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.070,6 tấn, đạt được 66,9% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 71 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.127,5 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 320 tấn, doanh thu 10,5 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 3.506,9 tấn, doanh thu: 145,9 tỷ đồng.
 Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.
 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 9 trang