TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2016

Trong tháng 7/2016, Công ty đã khai thác được 118,5 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 371,8 tấn, đạt 35,4% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 143 tấn, doanh thu 4,18 tỷ đồng. Cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán được 609,4 tấn, doanh thu: 18,5 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 7 được 220,16 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 391,4 tấn.
Công ty đang thực hiện các thủ tục niêm yết sau khi đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).


 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2016

Trong tháng 6/2016, Công ty đã ra quân khai thác được 29,87 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 253,3 tấn, đạt 24,1% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 2,8 tấn, doanh thu 64 triệu đồng. Cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán được 547,3 tấn, doanh thu: 14,4 tỷ đồng.
Công ty thu mua tiểu điền trong tháng 6 được 6,66 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 171,26 tấn.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2016 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.
Căn cứ vào hồ sơ tăng vốn cổ phần và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM thì ngày 22/7/2016 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2016

Trong tháng 5/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 0,7 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 223,4 tấn, đạt 21,28% kế hoạch năm (1.050 tấn).
Sản lượng giao bán trong tháng: 0,7 tấn, doanh thu 0,17 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng, Công ty giao bán được 544,5 tấn, doanh thu: 14,33 tỷ đồng.
Ngày 26/5/2016, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã công bố thông tin của Đại hội theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2016

Trong tháng 4/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 1,1 tấn, cộng dồn 4 tháng, Công ty khai thác được 222,8 tấn, đạt 21,22% kế hoạch năm (1.050 tấn). Nhà máy nghỉ chế biến từ tháng 2 để bảo dưỡng, bảo trì máy móc.
Sản lượng giao bán trong tháng: 32,6 tấn, doanh thu 0,95 tỷ đồng. Cộng dồn 4 tháng, Công ty giao bán được 543,8 tấn, doanh thu: 14,3 tỷ đồng.
Công ty đã thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/5/2016 vào lúc 8h sáng tại trụ sở văn phòng Công ty: ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2016

Trong tháng 3/2016, Công ty đã vận động công nhân cạo tận thu được 1,1 tấn, cộng dồn 3 tháng, Công ty khai thác được 221,7 tấn, đạt 21,11% kế hoạch năm (1.050 tấn). Nhà máy nghỉ chế biến từ tháng 2 để bảo dưỡng, bảo trì máy móc.
Sản lượng giao bán trong tháng: 219,9 tấn, doanh thu 5,9 tỷ đồng. Cộng dồn 3 tháng, Công ty giao bán được 511,2 tấn, doanh thu: 13,4 tỷ đồng.
Công ty đã lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 01/4/2016 và đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội (dự kiến vào cuối tháng 4/2016).


 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 10 trang