TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2014

 

Trong tháng 8/2014, Công ty khai thác được 168,9 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 449,7 tấn, đạt được 28,1% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 186,8 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 1.799 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 231,9 tấn, doanh thu 8,5 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.436,2 tấn, doanh thu: 107,7 tỷ đồng.
 Đến ngày 23/8, Công ty đã hoàn tất tái canh trồng mới được 814,076 ha cao su. Vườn cây tái canh trồng mới phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2014

 

Trong tháng 7/2014, Công ty khai thác được 118,9 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 280,7 tấn, đạt được 17,5% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 252 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty thu mua được 1.605,3 tấn, đạt 40% kế hoạch năm.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 262,4 tấn, doanh thu 10,5 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 2.226,7 tấn, doanh thu: 99,2 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 7, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 814 ha và trồng được 789,59 ha cao su.
 Cuối tháng 7, đầu tháng 8, Công ty có thay đổi một số chức vụ chủ chốt và đã công bố thông tin đầy đủ tại địa chỉ: http://www.horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2014

 

Trong tháng 6/2014, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chỉ khai thác được 34,8 tấn (đạt 20,9% kế hoạch tháng). Cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 161,8 tấn, đạt được 10,1% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 316,7 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 1.225,8 tấn, đạt 30,6% kế hoạch năm.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 548,4 tấn, doanh thu 23,3 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.944,2 tấn, doanh thu: 88,7 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 6, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 784 ha và trồng được 653,35 ha cao su.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2014

 

 

Trong tháng 5/2014, do điều kiện thời tiết nắng nóng nên Công ty chỉ khai thác được 6,3 tấn. Cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 127 tấn, đạt được 7,94% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 380 tấn, cộng dồn 05 tháng, Công ty thu mua được 879 tấn, đạt 21% kế hoạch năm.
Sản lượng giao bán trong tháng: 326,6 tấn, doanh thu 14,8 tỷ đồng. Cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán được 1.395,6 tấn, doanh thu: 65,5 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 5, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 763 ha và thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác tái canh trồng mới; dự tính ngày 19/6/2014, Công ty tổ chức lễ ra quân trồng mới.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2014

 

Giữa đầu tháng 4/2014, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, đến ngày 21/4/2014, Công ty tổ chức ra quân khai thác, công việc chủ yếu đầu mùa vụ là trang bị vật tư và sắp xếp lao động. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, Công ty khai thác được 120,7 tấn. Trong tháng Công ty thu mua được 87,2 tấn, cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 529 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 110,2 tấn, doanh thu 4,7 tỷ đồng. Cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán được 1069 tấn, doanh thu: 50,6 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 4, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 752,8 ha chuẩn bị cho công tác trồng mới khi vào mùa mưa.

  

 

 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 9 trang