TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2014

 

Trong tháng 9/2014, Công ty khai thác được 178,8 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 628,7 tấn, đạt được 39,3% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 160,3 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 1.959,3 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 374 tấn, doanh thu 14,1 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.810,3 tấn, doanh thu: 121,8 tỷ đồng.
 Trong tháng, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, thu hồi vốn được 1,428 tỷ đồng.

 
Chào giá bán một số mặt hàng cao su

 

Công ty CP Cao su Hoà Bình chào giá bán một số mặt hàng cao su, cụ thể như sau:
 1. Số lượng, chủng loại, giá bán
 - 100,80 tấn SVRCV50, giá bán hàng rời , giao tại kho 32.000.000 đ/tấn.
 Giá FOB TP.Hồ Chí Minh là 1.600 USD/Tấn.
 - 40,32 tấn SVRCV60, giá bán hàng rời, giao tại kho là 31.800.000 đ/tấn
 Giá FOB TP.Hồ Chí Minh là 1.590 USD/Tấn.
 2. Thời gian giao hàng: tháng 9 hoặc tháng 10/2014
 3. Thời hạn chào giá: đến khi có thông báo mới.

Trân trọng thông báo!


 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2014

 

Trong tháng 8/2014, Công ty khai thác được 168,9 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 449,7 tấn, đạt được 28,1% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 186,8 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty thu mua được 1.799 tấn.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 231,9 tấn, doanh thu 8,5 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.436,2 tấn, doanh thu: 107,7 tỷ đồng.
 Đến ngày 23/8, Công ty đã hoàn tất tái canh trồng mới được 814,076 ha cao su. Vườn cây tái canh trồng mới phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2014

 

Trong tháng 7/2014, Công ty khai thác được 118,9 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 280,7 tấn, đạt được 17,5% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 252 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty thu mua được 1.605,3 tấn, đạt 40% kế hoạch năm.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 262,4 tấn, doanh thu 10,5 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 2.226,7 tấn, doanh thu: 99,2 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 7, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 814 ha và trồng được 789,59 ha cao su.
 Cuối tháng 7, đầu tháng 8, Công ty có thay đổi một số chức vụ chủ chốt và đã công bố thông tin đầy đủ tại địa chỉ: http://www.horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2014

 

Trong tháng 6/2014, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít nên Công ty chỉ khai thác được 34,8 tấn (đạt 20,9% kế hoạch tháng). Cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 161,8 tấn, đạt được 10,1% kế hoạch năm (1.600 tấn). Trong tháng Công ty thu mua được 316,7 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty thu mua được 1.225,8 tấn, đạt 30,6% kế hoạch năm.
 Sản lượng giao bán trong tháng: 548,4 tấn, doanh thu 23,3 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.944,2 tấn, doanh thu: 88,7 tỷ đồng.
 Đến cuối tháng 6, Công ty đã cưa cây cao su thanh lý 784 ha và trồng được 653,35 ha cao su.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 9 trang