THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI

 

Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình vừa thông qua các Nghị Quyết về việc tham gia góp vốn đầu tư bên ngoài như sau:
1.Tăng vốn góp vào Công ty cổ phần cao su Việt Lào:
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Việt Lào, để thực hiện kế hoạch mở rộng phát triển diện tích trồng cao su tại Lào, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có quyết định số 578/QĐ-CSVN phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP cao su Việt Lào từ 300 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Hội đồng quản trị công ty thống nhất kế hoạch góp vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Việt Lào tăng từ 45 tỷ lên 60 tỷ đồng (theo tỷ lệ góp vốn 15% vốn điều lệ).
2. Về dự án trồng cao su tại Kampuchia:

Đọc thêm...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 7 năm 2007, Công ty khai thác được 556 tấn, cộng dồn 7 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 2.236 tấn, đạt 31,94 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào các tháng cuối năm).
Trong tháng 7/2007, Công ty giao bán 727 tấn, doanh thu: gần 26 tỷ đồng. Cộng dồn 7 tháng, Công ty giao bán: 4.446 tấn, doanh thu trên 150 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 7 tháng bình quân đạt 33,806 triệu đồng / tấn.

Đọc thêm...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý II năm 2007

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đọc thêm...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 Tháng 6 năm 2007, Công ty khai thác được 356 tấn, cộng dồn 6 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 1.679 tấn, đạt 23,99 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào 6 tháng cuối năm).
Trong tháng 6/2007, Công ty giao bán 702 tấn, doanh thu: gần 26 tỷ đồng. Cộng dồn 6 tháng, Công ty giao bán: 3.719 tấn, doanh thu trên 124 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 6 tháng bình quân đạt 33,465 triệu đồng / tấn.
Về tái canh trồng mới cây cao su: đến cuối tháng 6, toàn Công ty trồng mới được 350 ha cây cao su, đạt 73 % kế hoạch năm 2007, dự kiến đến 15/7 hoàn thành công tác tái canh trồng mới.
Công ty đang nghiên cứu tham gia góp vốn vào: quỹ đầu tư do Công ty đầu tư chứng khoán Hà Nội thành lập; cổ phần của Công ty cổ phần khu công nghiệp Chí Linh - Hải Dương…

 
THÔNG BÁO Vế việc bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng

 

  THÔNG BÁO
                                                    V/v bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng
Ngày 28/5/2007 Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh TP.HCM có văn bản số 524/CV – CNTTLK về việc bãi bỏ chuyển nhượng. Theo đó, thay đổi số lượng chứng khoán từ lưu ký có điều kiện thành lưu ký thông thường (được phép giao dịch) như sau :
- Tên chứng khoán : Công ty CP Cao su Hoà Bình
- Mã Chứng khoán : HRC
- Thay đổi số lượng chứng khoán từ lưu ký có điều kiện đối với cổ phần ưu đãi (hạn chế) thành lưu ký thông thường (được phép giao dịch)
- Hiệu lực điều chỉnh : 25/5/2007
Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, đề nghị quý cổ đông liên hệ Công ty (Phòng Tài chính - Kế toán) để xác nhận chuyển đổi cổ phần hạn chế thành cổ phần phổ thông.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 8 trang