Nghị quyết họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2016

Chi tiết đính kèm fie

 
Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ quý II năm 2012

Chi tiết đính kèm file

 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011

Chi tiết đính kèm file

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2012

Trong tháng 3/2012, vườn cây Công ty nghỉ khai thác, tuy nhiên, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý được 9,6 tấn. Cộng dồn 3 tháng, Công ty khai thác được 289,5 tấn đạt 12,6 % kế hoạch năm (kế hoạch 2.300 tấn). Trong quý I, Công ty thu mua được 392,75 tấn.
Tháng 03/2012, Công ty giao bán 263,5 tấn, doanh thu gần 19 tỷ đồng, trong quý I, Công ty giao bán được: 1.572 tấn, doanh thu: 110,4 tỷ đồng.
Công ty sẽ ra quân mùa khai thác mới vào cuối tháng 4/2012.

 
Thông báo về việc kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Chi tiết đính kèm file

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 9 trang