TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2012

Trong tháng 3/2012, vườn cây Công ty nghỉ khai thác, tuy nhiên, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý được 9,6 tấn. Cộng dồn 3 tháng, Công ty khai thác được 289,5 tấn đạt 12,6 % kế hoạch năm (kế hoạch 2.300 tấn). Trong quý I, Công ty thu mua được 392,75 tấn.
Tháng 03/2012, Công ty giao bán 263,5 tấn, doanh thu gần 19 tỷ đồng, trong quý I, Công ty giao bán được: 1.572 tấn, doanh thu: 110,4 tỷ đồng.
Công ty sẽ ra quân mùa khai thác mới vào cuối tháng 4/2012.

 
Thông báo về việc kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

Chi tiết đính kèm file

 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2012

Chi tiết đính kèm file

 
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:


· Thời gian: 8 h 00 ngày 12 tháng 4 năm 2012.
· Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Đọc thêm...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2012

Trong tháng 02/2012, Công ty khai thác được 40 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty khai thác được 280 tấn đạt 12% kế hoạch năm (kế hoạch dự kiến 2.300 tấn) thu mua 391 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được: 765 tấn.
Tháng 02/2012, Công ty giao bán 449,8 tấn, doanh thu trên 31 tỷ đồng, cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được: 1.266 tấn, doanh thu: 87,88 tỷ đồng.
Kể từ tháng 3/2012, Công ty cho công nhân nghỉ cạo do sinh lý vườn cây đang ra lá non.
Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính, ngày chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2011 và các thông tin khác trên website Công ty.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 9 trang