TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 NĂM 2019

Trong tháng 3/2019, Công ty ngưng khai thác mủ cao su do vườn cây rụng lá sinh lý. Như vậy, trong quý I, Công ty khai thác được 266,2 tấn, đạt 9,51% kế hoạch năm tạm tính (2.800 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 228,5 tấn, trong quý I, Công ty thu mua được 540,9 tấn.
Công ty giao bán trong tháng: 569,5 tấn, doanh thu trên 19 tỷ đồng. Cộng dồn quý I, Công ty giao bán được 1.020,6 tấn, doanh thu: 33,1 tỷ đồng.
Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/3/2019. Thời gian tổ chức đại hội vào lúc 7h30 ngày 25/4/2019 tại trụ sở Công ty CP Cao su Hoà Bình, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Báo cáo tài chính quý I, Công ty đã công bố thông tin trên website vào ngày 11/4/2019.

 

COMPANY PROFILE

 • Company Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.
 • Abbreviation: HORUCO
 • Charter capital: 302.066.220.000 VND (three hundred and two billion, sixty-six million, two hundred and twenty thousand VND)
 • Headquarters: Hoa Binh - Xuyen Moc - Ba Ria Vung Tau
 • Tel: 064. 3872104 - 3873482
 • Fax: 064. 3873495
 • Email: horuco@horuco.com.vn
 • Website: www.horuco.com.vn
 • Business registration certificate: No. 4903000095 by the Department of Planning and Investment of Ba Ria Vung Tau Province on 22/04/2004. The 8th change is registered on 15/09/2016. The capital at the time of the establishment is 96 billion VND. At the present, it is 302.066.220.000 VND.
 • The company officially is operated on 02/5/2004. Business fields:
 • - Planting rubber, coffee, cashew.
 • - Exploitation, acquisition and processing of rubber (SVR CV60, SVR CV50, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20).
 • - Perchasing unprocessed raw agricultural products (animal hair, not tanned skin, milk, vegetables, seeds, silk, wool, rubber, etc.);

Read more

English Name: Hoa Binh Rubber Joint Stock Company.

HRC News

Developed by JoomVision.com